SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽ

Sportovní, rekondi?ní a relaxa?ní masáž je soubor masérských hmat?, které pracují p?edevším se svaly a k?ží, slouží p?edevším k upevn?ní t?lesného a duševního zdraví.

Womens Air Huarache Run Ultra, air Huarache Run Ultra Damen, 7570h-395400 Original Factory Exclusive Supply Quality Inspection In http://cheapnikeselected.com/2598-Womens-Air-Huarache-Run-Ultra-Air-Huarache-Run-Ultra-Damen-7570H-395400-Original-Factory-Exclusive-Supply-Quality-Inspection-in.html

Indikace (ú?inky):

  • zvyšuje prevenci úraz? a r?zných zdravotních obtíží (bolestí sval?, šlach a kloub?
  • zlepšuje krevní ob?h a látkovou vým?nu
  • zpomaluje vznik p?íznak? stárnutí
  • zkvalit?uje regeneraci po fyzické i psychické námaze
  • napomáhá odstranit únavu, stres, osv?ží a uklidní
  • zvyšuje výkonnost
  • zpev?uje k?ži a podkoží
  • p?ispívá k lepšímu celkovému vzhledu ?lov?ka

 

  • v p?ípad? akutních respira?ních onemocn?ní (v?etn? viróz) je vhodn?jší odložit návšt?vu až po uzdravení

 

  • v p?ípad? jiných onemocn?ní se pora?te o vhodnosti masáže se svým ošet?ujícím léka?em